Naše služby

  • Sunreality si zakladá na kvalitných službách pre všetkých účastníkov kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
  •  nájdete nás v okresoch Komárno, Nové Zámky, Nitra, Dunajská Streda, Bratislava,
  • zabezpečujeme vypracovanie kúpnych zmlúv, návrhov na vklad do katastra nehnuteľností, nájomných zmlúv, darovacích zmlúv, zámenných zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena a pod.,
  •  pri kúpe Vám zabezpečíme sprostredkovanie najvýhodnejších bankových úverov s nízkym úrokom,
  • postaráme sa o listy vlastníctva, katastrálne mapy, geometrické plány, geodetické služby, vypracovanie znaleckých a statických posudkov,
  • poradenstvo v oblasti prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a prenájmu nehnuteľnosti,
  • poradenstvo v oblasti investičných možností do nehnuteľností,
  • daňové poradenstvo súvisiace s prevodom nehnuteľnosti, sprostredkovanie notárskych úschov a vinkulácií peňažných prostriedkov,
  • postaráme sa o všetko aby ste svôj čas  mohli venovať svojej rodine.